Thẻ hội viên – Hyundai membership

Hyundai Membership/Hội viên Hyundai là tên gọi của chương trình khách hàng thân thiết. Tất cả khách hàng sử dụng xe Hyundai khi được cấp thẻ này đều được hưởng rất nhiều quyền lợi đặc biệt.

Quyền lợi dành cho Hội viên

Thẻ hội viên Hyundai bao gồm 3 loại là: Thẻ Silver (Bạc), Gold (Vàng) và Platium (Bạch Kim). Mỗi loại thẻ sẽ có 1 chương trình ưu đãi tương ứng.

Hiện tại, Hyundai Nam Định đang triển khai chương trình mở thẻ cho khách hàng với những ưu đãi như sau:

Quyền lợi hội viên Membership
Quyền lợi hội viên Hyundai 

Số điểm tích lũy sẽ tự động được cộng vào thẻ sau mỗi lần sử dụng dịch vụ tại Hyundai Nam Định. Điểm được quy đổi thành tiền mặt và có thể trừ vào các lần sử dụng dịch vụ tiếp theo.

Lưu ý: Để xem những quyền lợi mà mình được hưởng, khách hàng vui lòng tải ứng dụng Hyundai Me!, nhập số thẻ vào phần “Thêm thẻ hội viên” ở đầu trang. Tất cả những quyền lợi sẽ được hiển thị.

Chuyển quyền lợi hội viên

   Khi Hội viên chuyển nhượng/bán xe, Đại lý có quyền bãi miễn danh hiệu Hội viên và toàn bộ quyền lợi trong tài khoản Hội viên sẽ bị huỷ bỏ trừ trường hợp ngoại lệ sau:

  1. Điều kiện

– Hội viên lập yêu cầu chuyển toàn bộ quyền lợi sang tài khoản + thẻ hội viên mới được lập khi Hội viên mua xe mới trong vòng 1 tháng kể từ ngày có yêu cầu. Các quyền lợi trong tài khoản hội viên cũ sẽ được chuyển khi tài khoản/thẻ mới của Hội viên được kích hoạt. Sau một tháng Hội viên không mua xe mới và đăng ký tham gia chương trình, tài khoản + thẻ hội viên cũ cùng các quyền lợi liên quan sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn.

– Ngoại lệ này chỉ áp dụng với Hội viên hạng Gold/Vàng trở lên.

2. Hội viên cần thực hiện

– Nhập yêu cầu chuyển quyền lợi theo mẫu tại Đại lý và

– Bàn giao lại thẻ Hội viên đang có hiệu lực tại thời điểm yêu cầu.

Chính sách phân hạng thẻ

  Điều kiện xét lên hạng thẻ Điều kiện xét duy trì hạng
SILVER – Có lượt dịch vụ: >= 1 lượt hoặc KH mua xe mới
– Số tiền làm dịch vụ có phát sinh
 
GOLD – Là Hội viên Silver
– Có lượt dịch vụ: >= 4 lượt/năm
– Số tiền làm dịch vụ : >= 8 triệu

– Có lượt dịch vụ: >= 4 lượt/năm
– Số tiền làm dịch vụ : >= 8 triệu
PLATINUM – Là Hội viên Gold
– Có lượt dịch vụ: >= 6 lượt/năm
– Số tiền làm dịch vụ : >= 12 triệu
– Có lượt dịch vụ: >= 6 lượt/năm
– Số tiền làm dịch vụ : >= 12 triệu

(*) Ghi chú:

  • 01 lượt dịch vụ là lượt dịch vụ có phát sinh giá trị (doanh thu) >0 đồng

  • Giá trị sử dụng dịch vụ không bao gồm các khoản thanh toán thông qua bảo hiểm

 

Số điểm tích lũy trong thẻ có thể quy đổi thành tiền mặt và trừ trực tiếp trong các lần sử dụng dịch vụ
Số điểm tích lũy trong thẻ có thể quy đổi thành tiền mặt và trừ trực tiếp trong các lần sử dụng dịch vụ

Điều lệ chương trình  

Điều lệ này là cơ sở pháp lý giải quyết mọi quan hệ giữa Đại lý và Hội viên.          

1. Đại lý có quyền sửa đổi cấu trúc chương trình, thay đổi chính sách, tạm ngừng hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hoạt động của Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.         

2. Hội viên có trách nhiệm đọc kỹ và được hiểu là chấp nhận đồng thời tuân thủ bản điều lệ này.         

3. Đại lý có quyền thu hồi lại các điểm thưởng, số liệu ghi nhận cho hội viện trong trường hợp lỗi hệ thống.         

4. Đại lý được quyền kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoặc bất kỳ tài khoản hội viên của Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Hội viên.

5. Đại lý có quyền bãi miễn danh hiệu Hội viên trong các trường hợp như Hội viên vi phạm Điều lệ chương trình, Hội viên chuyển nhượng/bán xe (*), Hội viên tự nguyện xin rút không tham gia chương trình… Khi danh hiệu Hội viên bị bãi miễn thì toàn bộ quyền lợi trong tài khoản Hội viên sẽ bị huỷ bỏ.

* Các vi phạm Điều lệ Chương trình bao gồm (nhưng không giới hạn):          

  • Lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích các phần thưởng, các trang thiết bị cơ sở vật chất của Chương trình dành cho Hội viên.          
  • Có những hành động gây thiệt hại cho Chương trình hoặc các đối tác (nếu có) của Chương trình.        
  • Có những hành động xúc phạm, hành hung, đe dọa Đại lý hoặc nhân viên Đại lý.         
  • Có những hành động khác mà Đại lý cho rằng đã vi phạm Điều lệ Chương trình.         
  • Danh hiệu Hội viên, Thẻ hội viên, các quyền lợi của Hội viên không được phép chuyển nhượng, thừa kế hoặc thế chấp(*).

 (*) Trừ trường hợp quy định tại mục Chuyển quyền lợi Hội viên.

Thẻ hội viên Hyundai được tích hợp ngay trên App điện thoại một cách tiện dụng
Thẻ hội viên Hyundai được tích hợp ngay trên App điện thoại một cách tiện dụng

Lưu ý khi dùng thẻ hội viên

Trong quá trình dùng thẻ hội viên, khách hàng nên lưu ý những vấn đề sau:

Mất thẻ: Gọi ngay tới số hotline để báo khóa thẻ

Sử dụng thẻ: Mỗi 1 xe Hyundai chỉ tương ứng với 1 thẻ. Người dùng không cho mượn hoặc sử dụng cho xe khác

Chi tiết vui lòng liên hệ: CSKH Hyundai Nam Định: 0228 650 8888