QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Quy trình giải quyết khiếu nại được áp dụng tại tất cả các Đại lý ủy quyền trên toàn quốc của Hyundai Thành Công Việt Nam.

Hyundai Thành Công Việt Nam luôn sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc, phản ánh, yêu cầu, khiếu nại (sau đây gọi là phản ánh, khiếu nại) của Khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Mọi phản ánh, khiếu nại của Khách hàng sẽ được Hyundai Thành Công Việt Nam xử lý theo quy trình như sau:

Quy trình giải quyết khiếu nại

1. Tiếp nhận phản ánh khiếu nại

Tiếp nhận phản ánh khiếu nại Tiếp nhận các phản ánh, khiếu nại của Khách Hàng qua kênh Tổng đài Chăm sóc khách hàng, kênh email, văn bản, ứng dụng Hyundai Me!…

2. Tạo hồ sơ và phân công đơn vị giải quyết và Xác nhận tiếp nhận phản ánh, khiếu nại

  • Tạo hồ sơ để ghi nhận, lưu giữ các thông tin, tài liệu liên quan đến phản ánh, khiếu nại của khách hàng và phân công bộ phận hoặc đơn vị liên quan để giải quyết.
  • Với phản ánh, khiếu nại Khách hàng gửi tới Hyundai Thành Công Việt Nam, Hyundai Thành Công Việt Nam hoặc Chăm sóc khách hàng cùa Đại lý ủy quyền sẽ liên hệ để thông báo cho Khách hàng về việc đã tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của khách hàng.

3. Xác minh thông tin nhằm Giải quyết khiếu nại

Ðại lý ủy quyền được phân công giải quyết sẽ phối hợp với các bộ phận, các bên có liên quan để kiểm tra, xác minh các vấn ề có liên quan đến phản ánh, khiếu nại của Khách hàng và đưa ra phương án giải quyết phù hợp.

4. Thông báo kết quả giải quyết phản ánh, khiếu nại của Khách hàng

Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Hyundai Thành Công Việt Nam hoặc Ðại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam sẽ liên hệ thông báo với Khách hàng về kết quả giải quyết.

Quy trình giải quyết khiếu nại áp dụng tại các đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công

Quy trình giải quyết khiếu nại áp dụng tại các đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công
Quy trình giải quyết khiếu nại áp dụng tại các đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công

Thông tin tiếp nhận

– Tổng đài tiếp nhận phản ánh của Hyundai Thành Công Nam Định: 0228 650 8888

– Thời gian tiếp nhận: Từ 8h00 đến 17h00

– Email tiếp nhận: cskh@hyundai-namdinh.com.vn

– Tiếp nhận phản ánh qua ứng dụng Hyundai Me! mục “Góp ý khiếu nại”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0702.029.888

Đặt lịch hẹn
Đặt lịch

Báo giá
Báo giá

Dự toán
Dự toán

TRANG CHỦ MUA XE LÁI THỬ TRẢ GÓP